Disclaimer voor www.vanspijkermotorsport.com
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vanspijkermotorsport.com, zoals deze beschikbaar
is gesteld door Verstappen Handelsonderneming en Transport. In deze disclaimer geven wij aan
onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verstappen Handelsonderneming en Transport
is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Verstappen Handelsonderneming en Transport.
Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Verstappen Handelsonderneming en Transport te mogen claimen of te
veronderstellen.
Verstappen Handelsonderneming en Transport streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en
of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Verstappen
Handelsonderneming en Transport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op
websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest

All search results
De waardering van www.vanspijkermotorsport.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.3/10 gebaseerd op 19 reviews.